Novellapályázat Preyer Hugo emlékére

Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet új, sci-fi novellák megírására.

A pályázaton minden olyan alkotó részt vehet, akinek még nem jelent meg önálló kötete. (A magánkiadás nem kizáró tényező.)

A pályázat nem jeligés!

Egy pályázó maximum két művel pályázhat.

A novellák terjedelme szóközökkel együtt nem haladhatja meg a 40.000 karaktert, és nem lehet kevesebb 2500 karakternél. A műveket Word. doc., vagy Word docx formátumban, ( –12 pontos betűmérettel, normál sorközzel, fejléc és oldalszámozás nélkül –) e-mailben kell benyújtani. A csatolt dokumentumok címében szerepelnie kell a szerző nevének, a mű címének. A terjedelmi határok és formai követelmények be nem tartása a pályázatból való kizárást vonja maga után.

Beküldési határidő: 2017. május 30.

Az e-mail-eket a következő címre várjuk: preyer@avana.hu

Az e-mail-ben kérjük megadni :

  • a szerző nevét,
  • ha van, akkor az írói nevét is,
  • a szerző levelezési címét,
  • telefonszámát,
  • e-mail címét.

Az eredményhirdetésre, és a díjak átadására a HungaroCon országos sci-fi találkozón kerül sor.

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy műve megjelenjen az Avana Egyesület nyomtatott kiadványában, az Új Galaxisban, vagy online a preyer.avana.hu oldalon.

Továbbá vállalja, hogy a beküldött alkotásokat az eredményhirdetésig máshová nem nyújtja be, illetve Interneten sem jelenteti meg.

A pályázatról bővebben: preyer.avana.hu