KRITIKA – Alien: Covenant (2. vélemény)

Mivel az Alien:Covenant enyhén szólva is megosztó film lett, ezért az alábbiakban Garzó László elemzését is olvashatjátok a filmről.

Vigyázat, SPOILEREK!


Én is beültem a moziba és megnéztem a legújabb Alien filmet. Sokan írtak már róla, én most ezért egy kicsit más szemszögből vizsgálnám meg a történetet. Nevezetesen a film nyitó jelenetét alapul véve a teremtő és a teremtett viszonyát.

A fim egészen odáig megy vissza, hogy Peter Weyland és David-8 beszélgetésének lehetünk tanúi. A robot Davidnek nevezi magát. Ez abból a szempontból érdekes, hogy a bibliai Dávid egy eszményi figura, a szépség és az emberi lépték megtestesítője. Ő maga az ember idea. Szerette a zenét, akárcsak a robot. Aztán Weyland a fiának nevezi David-8-at, mert ő teremtette. David-8 visszakérdez. Kérdésével Weyland gyenge pontjára tapint, hiszen ő halandó és csak vágyja megismerni a teremtőt. A Pormétheuszban korábban megismerkedhettünk a teremtésmítosz egy változatával, melyet a Covenant is követ.

 

 

Természetesen a görög mitológia egy alakjáról van szó. Uranosz és Gaia frigyéből születnek a Titánok. Prométheusz Iapetosz titán és Klümené fia. A mítosz szerint az első emberek a gigászok véréből születnek, akik erőszakosak voltak, ezért Zeusz elpusztítja őket. Majd Prométheusz a mítosz egy változata szerint sárból megalkotja az embereket, míg testvére Epimétheusz az állatokat. Mivel azonban Prométheusz munkája hosszabb volt, addig Epimétheusz elhasznál minden jó anyagot. Így az emberek gyengék és esetlenek voltak. Kezdetben az emberek és az istenek együtt élnek, egy asztalnál esznek. Ez az aranykor. Ám az emberek osztályrésze a halandóság, s végül egy sértődés miatt Zeusz véget vet az aranykornak, az emberek elől elrejti a tüzet. Prométheusz megsajnálja őket és ellopja számukra a tüzet, hogy ez által az állatvilág fölé emelkedhessenek, s kárpótolja őket gyengeségükért. Természetesen Zeusz megbünteti Prométheuszt.

 

 

Később sumér eredetből feltűnik a Bibliában egy kép, mely szerint az óriások, az istenek fiai gyermeket nemzenek az emberek leányainak, akik kezdettől fogva híres-nevesek voltak. Ők lettek a félistenek.

Ez a jelenet, és a görög mítosz jól összepasszol a film gondolatvilágával, mely többek között nagyon sokat merített Eric von Däniken munkásságából is. Véleménye és kutatásai szerint az ős- és ókorban az istenek meglátogatták az embereket, s miként a mítoszban Prométheusz, elhozták számára a civilizációt. A paleoseti (őskori földönkívüliek kutatása) hívei lelkesen állítják, hogy a nagy civilizációk légyen az a sumer, az egyiptomi, a maja, mind-mind az idegenektől ered.

 

 

A Prométheusz-mítosz azonban tovább megy. Az embereket eltaszítják maguktól az istenek, akik az embert a maguk képmására teremtették. Vajon miért ez a szakadás? Felvetődik a kérdés, hogy valóban egyenrangú félként kezeli-e a teremtő az általa teremtettet. A görög mítoszban az aranykorban ez így volt, később mégis megromlik a viszony. A film érdekes választ ad erre a kérdésre David-8 személyében. Az androidot az emberek saját képmásukra teremtik meg, de amint az érzékelhető, nem kezelik magukkal egyenrangúnak. Az android későbbi árulása részint talán az e tényre való rádöbbenésre vezethető vissza. Az idegenek a filmben, akárcsak Zeusz a görög mitológiában, az emberek elpusztítására törekszenek.

Amikor David-8 és Shaw doktor megérkeznek a Teremtőköz egy város rajzolódik ki, az Istenek lakhelye, mely talán olyan, mint Olymposz a görög mítoszokban, vagy egy városállam képe az ókori sumerban. Bosszúból rájuk zúdítják a halált. Azt kapják az istenek-teremtők, amit az emberek egykor elszenvedtek. Az istenek alkonya juthat eszünkbe a skandináv-germán mítoszokból.

 

 

David-8 később tovább megy e teremtésszimbolikában. Megtagadja teremtőit, az embereket, miként az ember annak idején megtagadta az isteneket. David-8 magát kiáltja ki istennek és teremtőnek. Félelmetes, beteges kísérletekbe kezd, teremtőt és istent játszik. Azonban munkája torz, nem teremt hanem pusztít, ahogyan ő maga mondja, az ördög ad neki munkát. Árulása többszörös. Akárcsak a Pormétheuszban elárulja az embereket, most is elárulja a Covenant legénységét. Shaw doktort is megöli, rajta is szörnyű kísérletet hajt végre. Meghasonlottságában még a sírját is gondozza.
Sajnos a film a Teremtők igazi szándékairól hallgat, mert a dramaturgia szerint rögtön kiirtják őket, de érdekes lett volna a filmben megismerni ezt. Talán egy következő rész jobban feltárja ezt a részét a teljes Alien univerzumnak.


Garzó László írása