Beszámoló az Írószövetség 2019. március 22-i rendezvényéről

Pasztler Ágota beszámolója az Írószövetség 2019. március 22-i rendezvényéről.

 


Nomen est omen?
A nevek átfordítása a fantasztikus irodalomban

 

 

Bevezetőt mondott: Sóhár Anikó. Rudolf Anna és Kiss Kinga a Harry Potter könyvek, Horváth Vivien a Trónok harcának elnevezéseiről beszélt. Kiss Kinga rögtön nyilvánvalóvá tette, mi a kedvenc olvasmánya, mert Harry Potter mintás trikót viselt.

Sóhár Anikó kezdte, a fordítói hagyományokról beszélt. Ilyenek például a mozaikszavak (ENSZ, de NATO). A Robin Hood történetekben Little John, bár olvastam már Csipet Jánost is. A beszélő nevek, például a Sötétség balkeze esetében a bolygót Gethennek hívják, ami a Tél megfelelője, ezt nem lehet és nem is érdemes mással helyettesíteni. A közismert királynevek, például Rőtszakállú Frigyes. Az Amerikai istenekben a Cupidó, Kupidó, illetve az Ámor egymás megfelelői. Részleges, főleg személyneveknél: Verne Gyula, May Károly. Földrajzi neveknél a California, illetve a Kalifornia is használható. Viszont furcsa lenne, ha a Main Streetet egyszerűen Fő utcának, a Wall Streetet meg Fal utcának fordítanák, holott ez a pontos megfelelője.

Az intézmények nevét általában lefordítják, de pl. a Smithsonian Múzeum nem mindig Természet-tudományi Múzeumként szerepel. Persze előfordul,

Ezután következett Kiss Kinga, illetve Rudolf Anna beszámolója a Harry Potter sorozat különböző nyelvű fordításairól. Kinga elmondta, hogy Olaszországban járt, és ott nézte meg a Legendás állatok és megfigyelésük című filmet, Aztán beszélni akart róla, de amikor ő Dumledore professzorról beszélt, nem értették, mert náluk mind a könyvben, mind a filmben Silento szerepelt. El kell ismerni, a professzor tényleg sosem kiabált.

Anna: Én Svédországban jártam hasonlóan, három szobatársam volt, egy finn, egy brazil és egy francia lány. Ők nem olvasták a könyvet, csak a filmeket látták. Svédországban nem szinkronizálják a filmeket. Szerintük irreális, hogy egy New York közepén játszódó történetben, amiben két amerikai színász szerepel, hirtelen svédül kezdjenek el beszélni.

Kinga: Olaszországban elsőnek Beatrice Masini fordította le, majd megjelent más kiadásban is, A kiadói döntés, no meg a rajongói vélemények alapján döntötték el, mi legyen a végleges variáció. Ez vonatkozik a tulajdonnevekre is.

Anna: A svéd fordító, Leni Fries-Gedin is közös döntés alapján dolgozott. A személyneveket általában nem fordítják le.

Kinga: Olaszországban két fordításban is megjelent, az elsőt sokan kritizálták, viszont az itt használt nevek alapján fordították a filmet,  A második csak 2013-ban jelent meg, de addigra már rögződött a régi. Ezért aztán a rajongók jókat vitatkoznak, melyik a jobb, illetve használhatóbb.

Anna: A magyar fordítás annyira elfogadottá vált, hogy még az első kiadás sajtóhibáit is átvették. Jó néhány szellemes ötlet van benne, bevallom, ezekre akkor nem figyeltem fel. Például a vasút melletti szálloda (Railwiev) Hotel Shintlats, azaz Sínt látsz. Ezek után a Porf-Esek (Cokeworth) városnevet nem kell magyaráznom.

Kinga: Mint említettem, az olaszban Dumbledore neve Silento lett, a Longbottom pedig Paciock.

Anna: A magyar fordításban 163 név szerepelt. Megkérdem a hallgatóságot, tippelje meg, mennyit fordítottak le ebből? A hallgatóság becslése 70 és 50 között ingadozott. Anna szerint 26. Például Pix = Hóborc, ricordella = nefeleddgömb, Edwige = Hedvig. A vágyakat megmutató tükör neve Edevis tükre, ez a tükör ez nem az arcodé, hanem a szívedé! Szívedé visszafelé Edevis. Olaszul vágyak tükrének fordították.

Érdekes a Thomas Denem – Lord Voldemort anagramma, ezt Svédországban úgy oldották meg, hogy Denem így mutatkozik be. Ego sum Lord Voldemort, lévén, hogy a varázslatok javarészt latin nyelvűek.

Ezzel az első rész lezárult, következett a Trónok harca, előadó Horváth Vivien. Bevallom, sem a sorozatot nem láttam, sem a könyvet nem olvastam, és ez nem is változik a közeljövőben. Ezért aztán a beszámolóm kissé hézagos, és egyes részletekben alighanem pontatlan lesz, így elnézést kell kérnem a rajongóktól. Vivine a Tűz és jég dalával kezdte, majd szakdolgozatot írt ebben a témában.

A történetben a családnevek jellegzetesek. Például a Targaryen családnál az Ae, a Dothraki családnál az O-ra vagy I-re végződés jellemző.  Ezek a nevek nem fordíthatók, nem is lenne érdemes ezt tenni. Ez egy középkori világ, jó néhány szokást, viseletet erről a korról mintáztak. A családneveket nem szokás, de nem is érdemes fordítani. A helyneveket akkor, ha fontos jelentésük van, például Kacsamezei, vagy Holdvár. A fattyúneveknek több jelentésük lehet, általában területhez kötöttek. A ragadványnevek valami külső-belső tulajdonságon, jellegzetes szóhasználaton vagy mesterségen alapulnak,  A fordítás nehézségeit összegezve: fontos, hogy van-e a névnek hű magyar megfelelője, és meg tudják-e őrizni az eredeti szöveg összetettségét és rendszerét.

Ezzel a rendezvény véget is ért, zárószóként Vancsó Éva mondta el, hogy következő alkalommal Tóth Csaba (A sci-fi politológiája, Nevelj jedit!) ismerteti a könyvfesztiválra megjelenő új művét. Érdeklődve várom.

 


Pasztler Ágota