Adatvédelmi nyilatkozat

A weboldal tulajdonosa:

AVANA EGYESÜLET

Székhely: 1024 Budapest, Fény utca 2.

Adószám: 18635212-1-41

E-mail: kapcsolat@avana.hu

 

A Felhasználó adatai

  1. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli az adatai megadásával és egyéb azzal való tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az oldal üzemeltetőjét adatainak bárminemű illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. Az adatok átadásából fakadó károkért az oldal üzemeltetője nem felel.
  2. A Felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Rendszerben. Az oldal üzemeltetője kizárja felelősségét a kommunikáció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. Az oldal üzemeltetője jogosult figyelmen kívül hagyni, törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.
  3. A Felhasználó beleegyezését adja, hogy az általa elektronikusan megadott adatokat elektronikusan használja az oldal üzemeltetője a kapcsolat felvétele céljából. Beleegyezik továbbá, hogy ezen adatok az egyazon csoporton belüli társaságoknak valamint az érintett Rendezvényszervezőknek az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezések és megkötések keretein belül továbbításra kerüljenek.
  4. Az oldal üzemeltetője a Felhasználó adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.
  5. Amennyiben a Felhasználó feliratkozik az oldal üzemeltetőjének hírlevelére, az oldal üzemeltetője saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – bármikor megtilthatja. Az oldal üzemeltetője a Hírlevélre feliratkozott Felhasználók esetében jogosult a megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is rendezvényt ajánlani.
  6. Esetlegesen előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – bármikor megtilthatja.
  7. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az oldal üzemeltetője az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban az oldal üzemeltetőjét felelősség nem terheli.